INŠTALATÉR RUŽOMBEROK • - Vodoinštalatérstvo, vodoinštalatér, vodár

 • - Kúrenárstvo, kúrenár

 • - Plynoinštalatérstvo, plynár

 • - Montáže, rekonštrukcia, oprava a údržba

 • - Kompletáž a osádzanie sanity

 • - Sprostredkovateľská činnosť

 • - Poradenstvo

 • - Diagnostika závad
 • Vypočutie požiadaviek zákazníka

  0boznámenie s možnosťami realizácie

 • Vyhotovenie cenovej ponuky

 • Podpísanie zmluvy o diele so zálohami

 • Realizácia a odovzdanie vykonaných prác

  Kontrola funkčnosti

 • Vystavenie faktúry


 • Od začiatku férová komunikácia so zákazníkom o možnostiach realizácie

 • Montáž prevedená na najvyššej úrovni s profesionálnym náradím moderným vzhľadom

 • Čistota na pracovisku počas aj po skončení montáže

 • Spokojnosť zákazníka s celkovým prevedení

 • Ak nedvíhame telefón z nejakého dôvodu, vždy voláme späť